Lede

De Gemeenteraad van 21 maart

Voorzitter Maebe begon de gemeenteraad van 21 maart 2019 met het meegeven van de verontschuldigingen van Franky Van Ghysegem (De Coöperatie) en Marc Boterberg (Lede Vlaams & Zinvol). De vergadering begon daarna zoals steeds met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.  

De eerste daaropvolgende punten gingen vlot. An Van Wesemael (N-VA) kwam wel tussen met de klacht dat er nog geen commissie samenwerkingsverbanden werd samengeroepen en dat er nu wel een aantal vertegenwoordigers hiervoor dienden te worden goedgekeurd. Van Wesemael stelde dat men niet kan beslissen over zaken waarvan men niet weet waar ze voor staan. Schepen Elke Meganck (CD&V) repliceerde dat alle info over de samenwerkingsverbanden ook op een gemeenteraad kan gegeven worden en dat de oppositie moet vragen stellen als ze iets willen weten. Dat viel niet meteen in goede aarde bij Peter Venneman van Open Lede, die zijn N-VAcollega prompt bijtrad. 

De Rodtstraat in Oordegem stond ook op de agenda. Om veiligheidsredenen wordt daar de enkele richting ingevoerd na klachten van bewoners. De enkele richting gaat wel pas in vanaf de uitrit van het woonzorgcentrum dat daar gevestigd is zodat men er nog vlot kan leveren. De regel geldt ook enkel voor automobilisten, dat lichtte Isabelle Derder (CD&V) verder toe na een vraag van Reinout Grepdon (Open Lede). 

Ook aandacht voor sport tijdens de gemeenteraad. Het voetbalterrein van Smetlede krijgt nieuwe kleedkamercontainers. Er zullen twee containers gezet worden met elk een kleedkamer en een doucheruimte erin. Het is de bedoeling dat de plaatsing gebeurt in augustus zodat de installatie tegen het begin van het nieuwe seizoen gebruiksklaar is.  

Voor het Ontmoetingscentrum in Wanzele vroeg schepen Robert De Mulder (CD&V) een zonnewering. Iets verder in de discussie bleek dat er gekozen werd voor een systeem aan de binnenzijde van het raam, zo legde schepen Bart Heestermans (Groen) uit. Stijn Wille (Open Lede) gaf mee dat dit qua hittevermindering niets uithaalt en dat enkel een systeem dat aan de buitenkant van het raam geplaatst wordt hier enig soelaas zal bieden. Een reactie van De Mulder bleef uit.

Elsie Van den Abbeele neemt na zes jaar afscheid van haar functie als voorzitter van het gemeentelijk feestcomité. Zij zal worden opgevolgd door Jef Lemmens. Hij werd tijdens de gemeenteraad voor de functie verkozen na voorgesteld te worden door schepen Elke Meganck (CD&V).

En zo werden alle reguliere agendapunten behandeld. Tijd voor de bijkomende punten. Peter Venneman (Open Lede) vroeg zich af waarom de skateramp aan sporthal De Ommegang gesloten is. Daar kwam hij tijdens de opbouw van zijn dossier zelf al achter, toen bleek dat het park gesloten moest worden omwille van veiligheidsgebreken aan de skatetoestellen. Venneman ging verder met het uiteenzetten van zijn dossier, waaruit bleek dat er bij het plaatsen van de skatetoestellen heel wat onrechtmatigheden gebeurd zijn, en dat de toestellen niet correct vergund zijn. Schepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie) bevestigde dat het skatepark na een controle van de overheid om veiligheidsredenen diende gesloten te worden. Hij voegde daaraan toe dat er op dit moment nog niet geweten is wanneer het skatepark terug kan opengaan.

Een ander bijkomend agendapunt was er eentje van Jan Lievens (N-VA), en dat ging over Lede Carnaval. Naar aanleiding van de afgelasting van de carnavalstoet vroeg hij een evaluatie van Carnaval aan het gemeentebestuur. Schepen Elke Meganck (CD&V) antwoordde met een overzicht van de gebeurtenissen van die bewuste zondag, en gaf nog mee dat carnaval elk jaar geëvalueerd wordt tijdens een bijeenkomst van de evenementencel. 

Na de gemeenteraad gaat de OCMW-raad door. Daar kwamen de assistentiewoningen aan bod die er uiteindelijk niet komen. Het ging over een project van 45 assistentiewoningen waarvoor al heel wat kosten werden gemaakt en die alle partijen tot voor kort steeds hebben goedgekeurd. Nu kwam eerder deze week het nieuws dat het project wordt stopgezet met als reden de financiële risico’s die eraan verbonden zijn. Stijn Droessaert (N-VA) haalde de problematiek als eerste naar boven en Stijn Wille (Open Lede) trad hem bij. Hij vroeg naar een overzicht van de kosten die tot nu toe in dit project gemaakt zijn.  

Ook de plannen voor noodcontainers die de erbarmelijke huisvesting van het OCMW-personeel moesten vervangen werden definitief begraven. Het OCMW bevindt zich nu in de Kasteeldreef, maar dat pand is tot op de draad versleten.

Deel dit artikel