Lede

Samenvatting Leedse Gemeenteraad

De agenda van de gemeenteraad van voorbije donderdag was meer dan goed gevuld.

Het eerste punt handelde over de audio-opnames die van de gemeenteraadszittingen worden gemaakt. De fractie Open Lede vroeg zich af of deze wel in orde zijn met de privacywetgeving en poneerde een aantal vragen binnen dit kader. De voorzitter achtte het echter niet wenselijk hierop in te gaan en ging over tot de stemming wat een onthouding van de fracties Open Lede en N-VA opleverde.

In de Kleine Ommegangweg en in een gedeelte van de Bellaertstraat komt een stuk fietsstraat. De vraag komt van de scholengemeenschap.

Terug naar de audio-opnames van de gemeenteraad, want het volgende punt handelde over de kostprijs van een professioneel digitaal zittingsverslag. Dit zal de gemeente 45.000 euro kosten voor een conferentiesysteem met enkel opnamemogelijkheden. Samen met Stijn Wille (Open Lede) wou An Van Wesemael (N-VA) toch de prijs weten van live-streaming mogelijkheden, maar opnieuw werd dit afgeketst door de meerderheid, net zoals toen wij van Radio Lede het voorstel deden om de gemeenteraad gratis live te streamen.  Dit aanbod werd trouwens nog eens herhaald door de Open Lede fractie, maar voorzitter Maebe, die als voorzitter meer inhoudelijk tussenkomt dan sommige gemeenteraadsleden, trok met het antwoord “gratis bestaat niet” meteen ook de geloofwaardigheid van Radio Lede in twijfel.

De toegevoegde punten dan. An Van Wesemael (N-VA) vroeg zich af of er een terrasreglement in de maak is voor het nieuw aangelegde Leedse Marktplein. Schepen Elke Meganck (CD&V) las haar antwoord voor en verklaarde dat er eerst moet samengezeten worden met alle betrokken partijen, en dat dat wat tijd vraagt.

Stijn Droessaert (N-VA) had opmerkingen over het evenementenplein aan het Markizaat. Toen circus Barones er onlangs stond lag het domein er onveilig, glad en vuil bij, en er is slechts beperkt elektriciteit en geen stromend water op de site. Schepen Robert De Mulder (CD&V) was aan de beurt om te antwoorden. Hij poneerde dat de grasdallen die er liggen passen in het klimaatplan en daarom een goede keuze waren, en dat de schuld in feite bij het circus ligt. Zij hadden een houten vloer moeten leggen op de grasdallen, aldus Robert De Mulder. Aan de gebrekkige voorzieningen wordt gewerkt, voegde hij nog toe. “Chapeau voor onze technische dienst,” besloot hij, waarna hij aan een opsomming begon van wat zijn mensen allemaal al hebben opgelost de voorbije periode.

Het woord was daarna aan Jan Lievens (N-VA). Hij had een exemplaar van Lede Informeert bij, waar deze editie een voorstelling van het college van burgemeester en schepenen in staat. Hij vond het ongepast dat niet eerst de gemeenteraad aan de Ledenaar wordt voorgesteld. Schepen De Mulder (CD&V) antwoordde dat er op de volgende gemeenteraad een groepsfoto zal worden genomen voor in Lede Informeert.

Stijn Wille (Open Lede) betreurt dat de gemeente niet wil deelnemen aan Green Deal Circulair bouwen. Hij gaf een uiteenzetting over deze wijze van bouwen waarbij grondstofkringlopen gesloten worden. Wille vroeg zich af waarom de meerderheid besliste om niet deel te nemen en kreeg antwoord van schepen Bart Heestermans (Groen). Die stelde dat het simpelweg een zaak is van tijdsgebrek.

De oppositie was in vorm. Een volgend punt kwam opnieuw van Stijn Wille (Open Lede). Een vraag in verband met het melden van schade aan het wegdek. Hij stelde voor om de gemeentelijke website te vernieuwen en in afwachting daarvan te voorzien in een webformulier om schade te melden. Het was ook opnieuw schepen Robert De Mulder (CD&V) die mocht reageren. Hij zei dat er een nieuwe website in de maak is, en dat Lede een testgemeente zal zijn voor zo’n nieuwe site met meldings- en klachtenformulier. Er zou op dit moment ook al een voorlopig meldingsformulier bestaan op de huidige site, aldus De Mulder.

Wille wou ook graag een stand van zaken betreffende het kerkenbeleidsplan: het geven van een nieuwe of neven-bestemming aan bestaande kerkgebouwen. Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) antwoordde dat de zaken lopend en vergevorderd zijn, maar dat er nog een vergadering moet plaatsvinden in maart. In Wanzele zou een zijbeuk van de kerk een museum kunnen worden, maar dan moet er een 20.000 euro uitgegeven worden voor een scheidingswand.

Volgend raadslid-aan-het-woord: Reinout Grepdon (Open Lede). Hij had het over het strooiplan dat in werking treedt bij een winterprik, en wou graag weten hoeveel ton zout er werd gestrooid deze winter, en hoeveel klachten er waren in verband met het niet strooien in bepaalde straten. Schepen De Mulder (CD&V) antwoordde dat er ongeveer 200 ton zout werd gebruikt om de wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Het aantal klachten werd niet bijgehouden.

Opnieuw aan Stijn Wille (Open Lede), over de samenvattingen van de gemeenteraadsbeslissingen in Lede Informeert. Hij stelt dat er selectief wordt omgegaan met punten uit het verslag.

Wie een uitnodiging krijgt op zijn pas te vernieuwend moet een foto meebrengen. Wille wil een automatisch foto-apparaat in het gemeentehuis. Die komt er echter niet, met als reden dat dat de bestaande fotografen van Lede ondergraaft.

Een laatste punt ging over het kruispunt Prison, waar de voorbije weken maar liefst 2 keer een aanrijding plaatsvond. Reinout Grepdon (Open Lede) drukte zijn ongerustheid uit over de onveilige situatie daar. Hij vroeg naar snelheidscontroles. Schepen De Mulder gaf verslag over eerdere ongelukken en verklaart te vinden dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn. De voorrang van rechts wordt er binnenkort afgeschaft, men wil eerst het effect daarvan bekijken.

Reacties en nabeschouwingen door de fractieleiders hoor je komende zondag in ons actuamagazine.

 

 

 

Deel dit artikel