Lede

Voordracht Davidsfonds: Artsen Zonder Vakantie

.

Davidsfonds Lede nodigt u uit naar een voordracht over de missie van Artsen Zonder Vakantie in Afrika met als spreekster Mariane Snijkers. Zij zorgt voor een uiteenzetting over hoe Belgische artsen en verpleegkundigen hun kennis overbrengen op hun Afrikaanse collega’s en daardoor zorgen voor een betere gezondheidszorg.

Artsen Zonder Vakantie (AZV) zijn 600 Belgische artsen, verpleegkundigen en technici die als vrijwilliger meewerken in partnerziekenhuizen in Afrika.
Tijdens hun eigen vakantie engageren zij zich om hun Afrikaanse collega’s bij te staan en op te leiden aan de operatietafel, in de ziekenzaal of in het labo.

Mariane Snijkers is een gepensionneerde hoofdverpleegster van het Erasmusziekenhuis te Brussel en heeft deelgenomen aan een 40-tal missies in Afrika voor Artsen Zonder Vakantie.

De voordracht gaat vanavond, vrijdag 22 februari, door om 20u in het Ontmoetingscentrum van Impe, in de Essestraat nummer 4. De inkom is gratis met eventueel een vrije bijdrage ten voordele van Artsen Zonder Vakantie.

 

 

Deel dit artikel