Lede

Voorrang van rechts in Lede wordt afgeschaft

.

Twee zware ongelukken aan het kruispunt Prison in Wanzele de voorbije week zorgden voor discussie bij de bevolking. Voorstanders van het afschaffen van de voorrang van rechts vragen zich af waarom de gemeente dergelijke maatregel niet invoert om in de toekomst het aantal ongevallen te beperken.

Nu blijkt dat al in juli 2018 werd beslist om de voorang van rechts-regel op het Leedse grondgebied (type 2-wegen) af te voeren, maar dat deze beslissing gewoon nog niet werd omgezet naar de praktijk.

“Daar is een reden voor,” zegt Isabelle Derder (CD&V). “Het afschaffen van de voorrangsregeling op de lokale wegen 2 houdt in dat elk kruispunt op elke lokale weg 2 in kaart moet gebracht worden. Welke markeringen moeten er gebeuren, welke borden moeten er geplaatst worden enzovoort. Dit levert een dossier van meer dan 100 pagina’s op. Dit dossier werd in december afgewerkt en kwam in januari op de gemeenteraad voor gunning. De gunning loopt momenteel en loopt af op 20 februari. Vanaf dan kan het aangestelde bedrijf aan de slag om alles te plaatsen en aan te brengen.”

 

Deel dit artikel